Velkommen til Colour Energy Colour Basic studie

Dette er Basic studie, det vi kaller grunnstudiet i Colour Energy Farge Filosofi. Dette er et studie i personlig utvikling ved hjelp av våre 7 farge energier som er basen for vårt farge Språk.

Selve studiet er basert på lesning, det er ingen pugging eller press for å kunne hva som står i studiet. Men studiet inneholder en god del oppgaver som må krysses av med X og alle oppgavene ligger inne på vårt webområde for web undervisning.

Det er også en god del oppgaver i form av tegninger som skal fargelegges. Svarene til disse oppgavene vil du finne på et eget Galleri hvor du kan SE deg frem til din egen oppfattelse av hva farger i bilder betyr.

Farger, lik mesteparten av hva som læres, må forståes og fornemmes og siden alle de 7 fargene lever i et deviasjons område som ligger mellom de positive og de negative begrepene for vår moral og våre handlinger, så trenger vi å forstå våre gode og mindre gode sider, siden det er her i dette deviasjons område vi beveger oss gjennom hele livet, og det er også her vi lærer om oss selv, ved selv iakttagelse.

Vi lærer om farger i 8 bolker og i hver bolk følger det med oppgaver slik at du får gjort din hjemmelekse. Du leser og arbeider ut fra studiet du har trykket ut, men du svarer ved å gå inn på nettet under vår student innlogging, hvor du logger deg inn med din kode, og så svarer på oppgavene.

Selve studiet er organisert som et selvopplevelses studie i FARGER, og studiet kan foretas i forbindelse med det å være hjemmeværende eller i fult arbeid, eller i andre studie forhold. Det er ingen tids press eller eksamenspress i studietiden. Fordi dette studiet er et selv utviklings studie i dine egne farger, noe som må forståes utfra din egen oppfattelse av deg selv.

Og derfor trenger du ingen eksamen, fordi en slik tilstand av egenoppfattelse av hvem du er, trenger ingen eksamen. Men vi holder eksamen for dem som ønsker å fortsette å lære mer om farger og muligens ønsker å utdanne seg til Colour Energy Coach og andre av våre studier.

Tilbake Les mer